Abus Magnet åbningsføler interferensbeskyttelse

Åbningsdetektoren er en magnetkontakt, til at sikre døre og vinduer med


Download PDF : MK1310W


 

Uretmæssig åbning detekteres og meldes til alarmcentralen. Åbningsdetektorener VdS-certificeret og består af en magnetkontakt (Reed) og en magnet. Disse anbringes enten parallelt, med front mod eller retvinklet i forhold til hinanden – med en afstand på maks. 8 mm. Strømkredsen i denne NC-åbningsdetektor er slukket i hviletilstand. Hvis afstanden mellem Reed-magneten og kontakten øges, afbrydes strømkredsen, og en alarm afsendes. Føleren er sabotagebeskyttet og beskyttet mod fremmede magnetiske felter. At den er beskyttet mod fremmede magnetiske felter betyder, at kun den magnet, der hører til denne åbningsdetektor, er i besiddelse af den rigtige feltstyrke til at holde strømkredsen lukket med. Ved enhver ændring i feltstyrken (f.eks. gennem en fremmed magnet) afbrydes strømkredsen, og der afgives en alarm. Det optimale monteringssted er midt på dør- eller vinduesrammen. Det er også muligt at montere den på den nederste vinduesramme, hvis det pågældende vindue skal vippes ved sikret magnetkontakt. Detektoren er både egnet til montering på væggen og montering i væggen. Den er vandtæt og støvtæt (IP 68).

 

Findes i farverne Hvid & Brun