Abus Trådløs vibrationsdetektor

Trådløs vibrationsføler den reagerer på vibrationer, der typisk opstår i forbindelse med forsøg på indbrud (slag, boring, savning, høvling).


Download PDF :  FUEM50000


 

Disse rystelser registreres og meldes til den trådløse alarmcentral. Den trådløse rystelsesføler opfanger vibrationerne på den overflade, hvorpå den er monteret, og er derfor optimalt egnet til at sikre genstande, der ikke skal bevæges (pengeskabe, malerier eller andre værdifulde genstande) eller som ikke skal gennembrydes (trædøre, glasvægge, gipsvægge, vinduesrammer). Vibrationsfølerens følsomhed kan justeres, ligesom det kan indstille om føleren skal udløse alarm allerede ved den første vibration eller først efter flere vibrationer.

 

anden kategori
  • Andre detektorer